Feiertage
01.01.2021
02.01.2021
02.04.2021
13.05.2021
01.08.2021
25.12.2021
26.12.2021
01.01.2021
02.01.2021
Freitag
Samstag
Freitag
Donnerstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Neujahrstag
Berchtoldstag
Karfreitag
Auffahrt
Nationalfeiertag
Weihnachtstag
Stephanstag
Neujahrstag
Berchtoldstag
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Geschlossen
Offene Tage
12.12.2021
19.12.2021
Sonntag
Sonntag
11:00 - 16:00
11:00 - 16:00